Diamond floor brushes and pads

 

Thick diamond floor pads black 16"

 

Thick diamond floor pads red 16"

 

16" Thick diamond floor pads

 

Soft floor brush 17" - metal lock

 

Heavy duty floor brush 17" - metal lock

 

Pad holder 17" - metal lock