78mm Carbide rasp

78mm Carbide rasp


Carbide corner scraper made of hard metal with a coating on 1 side of the triangle scrape blade. Suitable for coarse sanding and grinding of materials such as concrete, filler mass, tile adhesive, marble and wood.  For working in ridges, slots, openings. Also "artists" can get started with scraping and shaping a variety of materials such asstone and wood. This saw blade works stable and has a low-vibration, because the connection of this saw blade is closed at the top. This creates no play between the connection of machine and the saw blade, which in practice works very pleasant.
    Delivery time:1-3 days
Add to cart
  • Description
  • Specifications

Carbide corner scraper made of hard metal with a coating on 1 side of the triangle scrape blade. Suitable for coarse sanding and grinding of materials such as concrete, filler mass, tile adhesive, marble and wood.  For working in ridges, slots, openings. Also "artists" can get started with scraping and shaping a variety of materials such asstone and wood. This saw blade works stable and has a low-vibration, because the connection of this saw blade is closed at the top. This creates no play between the connection of machine and the saw blade, which in practice works very pleasant.
  • Carbide driehoek multitool schraper met een hardmetalen bezetting en coating aan 1 zijde van het schraapblad.
  • Geschikt voor het grof schuren en slijpen van materialen waaronder beton, plamuur massa, tegel lijm, marmer en hout.
  • Voor het werken in ribbels, sleuven, openingen.
  • Ook de artistieke categorie “kunstenaars” kan aan de slag met het schrapen en vormgeven van diverse steen en houtsoorten.
  • Dit multitool zaagblad werkt stabiel en trillingsarm, doordat de aansluiting van dit multitool zaagblad aan de bovenzijde gesloten is.
  • Hierdoor ontstaat er geen speling tussen de aansluiting van machine en het multitool zaagblad, wat inde praktijk zeer prettig werkt.
Model: SPM01
Pieces: 1
Application: wood & stone
Material: HM Carbide
Speed: max. 4
Length blade: 78mm
Width blade: 78mm